Massage voor kinderen met hond

Het is niet één specifieke techniek die ik gebruik, maar een combinatie van diverse massagetechnieken en aromatherapie, en de hond natuurlijk.

Elk kind is uniek in mijn ogen en zal dus ook als uniek worden behandeld! Daarom is er geen “standaard sessie”! ( zie verder bij : hoe verloopt de massage?)

Waarom massage ?


Het is via onderzoek bewezen dat massage op regelmatige basis een gunstig effect heeft op:
– de communicaite
– het contact van kinderen onderling
– de concentratie
– de ontspanning

En kinderen, al dan niet met gedragsproblemen, hebben vaak te maken met angst, onrust en veel prikkelverwerking.

De massage is vooral gericht op rust, ontspanning en begrenzing van het lichaam.
Massage werkt begrenzend en aardend. Het houdt je “in het hier en nu” en “met beide voeten op de grond”. Wat kinderen nodig hebben.
De technieken en de hond ontspannen de kinderen, geven een verbetering van responsiviteit en contact, maar ook een verbetering in het verdragen van sensorische prikkels.

Tijdens de massage worden verschillende zintuigen tegelijk aangesproken ( het zien van de hond, het horen van rustgevende muziek, het ruiken van aromatische geuren, het voelen van de handen van de masseur, of het voelen van de hond)
Bij aanraking wordt het pijnstillend hormoon endorfine aangemaakt alsook oxytocine, het hormoon dat ons een goed gevoel geeft. Door de massage komen die hormonen dus vrij, hierdoor worden de hersenen aangesproken. De werking ervan op de hersenen zal ervoor  zorgen dat een kind meer (zelf)vertrouwen krijgt! ( en zo bvb wat gemakkelijker vriendjes maakt , minder ruzie, betere schoolprestaties,…)
Tevens worden ook de stresshormonen als cortisol en adrenaline sneller afgebroken. Massage kan dus ook stress reduceren, het werkt kalmerend, kan angsten verminderen en verbetert het slaappatroon.

Deze massage en relaxatie is een middel om kinderen te helpen om op een ontspannen wijze de wereld te beleven!
Hoe verloopt een massagesessie met de hond?


De massage wordt stap voor stap en over verschillende sessies heen opgebouwd.

Er wordt gestart vanuit de noden en de behoeften van het kind en natuurlijk wordt zijn of haar tempo gerespecteerd en gevolgd!
Tijdens een eerste sessie is er een uitgebreid intakegesprek met de ouders. Er wordt gepeild naar de verwachtingen tov de sessies, de eigenheid van hun specifieke kind, bepaalde gevoeligheden of moeilijkheden die men bij het kind ervaart.
Soms zal een kind een beetje verlegen worden of het lastig vinden om zich helemaal te ontspannen.
Onder mijn begeleiding en met behulp van mijn hond bouwen we dit in kleine stapjes rustig op. De hond zal het kind stimuleren en structuur brengen, zo zullen ook zijn angsten verminderen. Want honden veroordelen niet, maar aanvaarden en zorgen voor rust , waardoor ze positieve ervaringen opdoen.
Op deze manier vergroten we de kans om de positieve aspecten van de massage op te bouwen.
Niet alleen de behoeften maar zeker ook de grenzen van het kind staan altijd voorop: respect, luisteren en ongedwongenheid. Ook hierin speelt de hond een zeer belangrijke rol. De honden bevorderen de onderlinge communicatie en de sociale vaardigheden. Zo kan je tijdens de sessies makkelijk in contact komen met het kind.
De massagetechnieken worden eerst uitgevoerd op de kleding en bestaan uit drukkende en afstrijkende bewegingen die steeds in dezelfde volgorde worden uitgevoerd. Als er dan voldoende vertrouwen, rust en overgave is tijdens de voorgaande massagesessies kan de massage nu ook direct op de huid plaatsvinden.
Tijdens de sessie werk ik ook met essentiële oliën. Het kan zijn dat ik ook adviseer om bachbloesems te gebruiken, maar dit hoeft natuurlijk niet.
En het mooie is dat na de massages je kind ook gemakkelijker contact met de ouders of derden zal opzoeken, waardoor er waardevolle gesprekken kunnen ontstaan, die de band nog zal versterken en dan weer het zelfvertrouwen van het kind zal doen groeien. En dat is voor alle partijen natuurlijk een heerlijk gevoel!

Wilt u een afspraak of hier nog meer informatie over krijgen, bel me dan gerust  op het nummer 0498/13.86.74 of stuur een mailtje.