Leren lezen/plezier in lezen

Waarom een leeshond?


Kinderen die moeilijkheden ondervinden bij het lezen, hebben vaak te kampen met een gebrek aan zelfvertrouwen en zelfs faalangst. Door het inzetten van een leeshond wordt dat zelfvertrouwen terug opgekrikt en verbetert het leesniveau.De leeshond heeft dus een stimulerend effect op kinderen ( al dan niet met gedragsproblemen).

Hoe verloopt een sessie?


Het kind leest voor aan de leeshond. Buiten de begeleider van de hond, mezelf dus, die op de achtergrond aanwezig blijft , is er niemand aanwezig. Het kind zal dus nooit op zijn fouten gewezen worden en er wordt geen kritiek geuit. De hond kijkt en luistert, maar oordeelt niet. Dit verlaagt de drempel om te lezen. De leeshond wordt al snel een leeskameraadje, waardoor je kind na verloop van tijd steeds meer zijn best zal gaan doen om nog beter voor de hond te lezen.

De leeshond geeft dus een positieve stimulans aan de kinderen door het wegvallen van de negatieve opmerkingen!

Neem gerust contact met mij op om te zien hoe ik je kind hierbij kan helpen, geef een belletje op mijn gsm 0498/13.86.74