Leren omgaan met honden

DE HOND ALS VEILIGE VRIEND VOOR IEDER KIND!

Waarom ?


Veel kinderen zijn bang voor honden. Dit komt doordat ze het gedrag van de dieren niet goed kunnen inschatten. Angstige kinderen ervaren hun omgeving als onveilig, want ze kunnen overal honden tegenkomen. Bovendien hebben ze de neiging gedrag te vertonen dat honden uitdaagt tot een reactie, zoals gillen, met de armen zwaaien, wegrennen.

Daardoor neemt het risico om gebeten te worden toe. Door deze kinderen vertrouwd te maken met hondengedrag, leren ze hun angst voor honden te overwinnen.

Hoe verloopt een sessie?


Om kinderen meer inzicht te geven in “de hond”, werken wij tijdens een interactieve sessie samen met de hond, in de klas of thuis, of bij mij.

Eerst wordt er wat theorie gegeven op een knuffelhond rond de vragen: “Wanneer mag ik een hond aaien?”, “Wanneer laat je een hond beter met rust”, “Hoe aai je een hond?”, Waarom blaft een hond?”, ” Wat doe ik als ik bang ben?”,….

Daarna wordt de theorie in praktijk gebracht op mijn therapiehond.

Het doel is om kinderen positief te laten kennismaken met honden en hen te informeren over de correcte omgang met honden thuis, bij vriendjes en op straat natuurlijk!

Wil je dat ik eens langskom bij jullie op school? of in de klas, neem dan gerust contact met mij op het nummer 0498/13.86.74